De therapeut over zichzelf

Deze manier van werken is langzaam ontstaan door de vele ervaringen die ik opdeed. In meer dan 30 jaar aan praktijkervaring, hebben de behandelingen zich steeds verder verdiept en verfijnd.
Met de officiële opleidingen hiervoor begon ik in 1978.
De specifieke massagetechnieken leerde ik in het buitenland en komen uit de taoïstische traditie.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur, de NVA

Wat zijn de kosten?