Wat wordt daarmee bedoeld?

In het centrum van het lichaam, het navelgebied, vindt de grootste opslag plaats van onze levensenergie. In dit gebied zijn de bloedvaten het dikst, de lymfknopen het talrijkst en alle energiebanen ontmoeten elkaar hier. Vanuit dit centrum wordt de energie verdeeld en versterkt het gehele lichaam. De zwaartekracht van het lichaam is dus verankert in de buik.

Wat wil dit zeggen?