Wat kunnen we hier aan doen?

Aan de hand van het klachtenpatroon van de cliënt, stel ik de diagnose door middel van de pols– en de tongdiagnostiek, klank/kleur van de stem, observatie en buikdiagnose. Dan volgt een behandeling die erop gericht is de levensenergie weer te doen stromen en te versterken.
Want als de energie in de buik bewogen wordt, herstellen we sneller.

Hoe wordt dat gedaan?